VVBN

VVBN, tajemné heslo z deníku Helgy Pollakové.  Tato dívka přijela do terezínského ghetta společně s otcem a dalšími příbuznými z Kyjova koncem ledna 1943. Od 29.1. 1943 se stala jednou z dívek ubytovaných na pokoji 28 v dětském domově L 410. O všem, co prožila, si psala deník, stejně jako celá řada dalších.  Zvykala si těžce, ale přesto zapadla a cítila sounáležitost s ostatními. Její deník se stal osou knihy německé publicistky Hannelore Brenner-Wonschick Děvčata z pokoje 20. Přátelství, naděje a přežití v Terezíně. A  tato kniha, v níž je zachyceno množství vzpomínek přeživších z pokoje 28 L 410 a přepisů autentických materiálů, se pak stala impulsem pro napsání žákovské příručky a didakticko-metodického komentáře pro učitele. Pokračovat ve čtení „VVBN“

Virtuální hospitace – Úvod do tématu ŠOA

Dvouhodinová výuka Dějepisu je vstupním blokem do tématu ŠOA. Tématem je život v terezínském ghettu a jeho literární odraz. Metodika výuky čerpá z dramatické výchovy, konkrétně jde o metodu živých obrazů. Žáci pracují především ve skupinkách, ale je zde prostor i pro individuální prožitek. Z dvouhodinového bloku výuky byla zaznamenána pouze 2. vyučovací hodina. Tato virtuální hospitace byla natočena v září 2010 ve 4. ročníku Gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí a byla zveřejněna na Metodickém portále www.rvp.cz.