Dějepisné výukové programy prezentované na seminářích a konferencích

VI. Mezioborové sympozium Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin – 2018

Seminář pro pedagogy z České republiky v Mezinárodní škole pro studia holocaustu Yad Vashem v Izraeli – 2011

Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování – 2010

Mystifikace dějinami, mystifikace v dějinách. Využívání a překrucování dějin a školní dějepis – 2009

Stupínek, jeviště a plátno – 2008

Možnosti a meze mezioborových vztahů ve výuce dějepisu – 2007