Výběr z publikační činnosti

 • VACHKOVÁ, I., Děvčata – výuka dějepisu zaměřená na problematiku šoa, In Komenský, roč. 143, 2019, č. 4., ISSN 0323-0449, str. 40 – 46.
 • VACHKOVÁ, I., Langweilův model Prahy – od muzejního exponátu k virtuální realitě a zase zpět., In HIstorie – Otázky – Problémy. Public history / Dějiny ve veřejném prostoru. č. 1/2018, ISSN 1804-1132. str. 133-152. (dostupné i onl-line)
 • VACHKOVÁ, I., Vita Caroli v interpretačních cvičeních s využitím skupinové práce a hry v roli, In Komenský, roč. 141, 2017, č. 4., ISSN 0323-0449, str. 43 – 46. (dostupné i on-line)
 • VACHKOVÁ, I., Lucemburkové v interpretačních cvičeních s využitím skupinové práce a hry v roli. In Karel IV. a jeho doba. Odborná publikace k 700. výročí narození Karla IV. Praha: NIDV, 2016, str. 85 – 97. ISBN 978-80-86956-96-1.
 • VACHKOVÁ, I., Střípky z normalizace: Učíme se navzájem, In HAVLŮJOVÁ, H., NAJBERT, J., Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. str. 155 – 160 a 219-221 (Příloha 2).
 • VACHKOVÁ, I., Využití tvůrčího psaní ve vyučování dějepisu na gymnáziu, In Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách. Praha: Centrum pro kulturní a sociální studie, 2014. str. 72 – 76. 86 s. ISBN 978-80-905868-0-2.
 • DVOŘÁKOVÁ, I., PERNICOVÁ, I., Metoda a techniky dramatické výchovy a jejich využití v práci muzejního pedagoga – metodika přednášky. Muzeum východních Čech Hradec Králové, 2013.
 • DVOŘÁKOVÁ, I., Možnosti spolupráce středních škol s muzei, In MÄRC, J., LENCOVÁ H., Brána školního dějepisu otevřená (Možnosti mimo školu), Ústí nad Labem: UJEP, 2012, str. 28 – 31.
 • DVOŘÁKOVÁ, I., Ukázková hodina – dějepis, In Sborovna. Závěrečná zpráva projektu Sborovna. Praha: Prázdninová škola Lipnice,o.s., 2011. str.47-48. ISBN 978-80-260-1276-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, I., Možnosti využití technik dramatické výchovy při výuce dějepisu – přínos a rizika, In MÄRC, J. a kol., Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace výukou? Ústí nad Labem: FFUJEP, 2010. str. 209 – 215.
 • DVOŘÁKOVÁ, I., Příspěvek k teorii a praxi hraní rolí v dějepisném vyučování. In MÄRC, J. a kol., Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům (Stupínek, jeviště, plátno), Ústí nad Labem: FF UJEP, 2010, str. 229 – 234.
 • DVOŘÁKOVÁ, I., Výchova královských dětí za časů Lucemburků (ve škole), In MÄRC, J. a kol., Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování (Generová problematika ve výuce dějepisu. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2010, str. 74 – 81.
 • DVOŘÁKOVÁ, I., Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování, In Historie-Otázky-Problémy. Jinakost našich společných dějin. Praha: FFUK, 2010, roč. 2, č. 2. str. 220-221. ISSN 1804-1132.
 • DVOŘÁKOVÁ, I., RODRIGUEZOVÁ, V., Možnosti zapojení dramatické výchovy a kooperativní výuky do školního dějepisu. Tematická kooperativní výuka dějepisu. In MÄRC, J. a kol., Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům (Stupínek, jeviště, plátno), Ústí nad Labem: FF UJEP, 2010, str. 211 – 228.
 • RODRIGUEZOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, I., Václav a Boleslav na dva způsoby, In BURSÍKOVÁ, L., MARTINOVSKÝ, P., Metodické inspirace. Mezipředmětové vztahy v dějepise. Ze zkušeností z výuky i mimoškolních činností. Praha: ASUD, 2009. 138 s. str. 26 – 39. ISBN 978-80-903419-4-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, I., Bratři Václav a Boleslav. In Tvořivá dramatika, roč. VIII, 1997, č. 1. ISSN 1211-8001, str. 1 – 4.

 

 

 

Publikační činnost v internetovém prostředí

DVOŘÁKOVÁ, I., Gymnaziální rok 1941-42 aneb Čím žila protektorátní škola a čím žije škola dnes? – metodický model
Dostupné: http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=791%3Atext-1&catid=93%3Ametodicky-model-gymnazialni-kolni-rok-1941-42&Itemid=109
(ověřeno 29. 5. 2015)

DVOŘÁKOVÁ, I., Gymnázium v době protektorátu – metodický model
Dostupné: http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=442%3Ametodicke-modely&catid=77%3Ametodicke-modely&Itemid=109
(ověřeno 29. 5. 2015)

DVOŘÁKOVÁ, I., Případ roudnických studentů – metodický model
Dostupné: http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=513%3Ametodicky-model-pipad-roudnickych-student&catid=77%3Ametodicke-modely&Itemid=109
(ověřeno 29. 5. 2015)

DVOŘÁKOVÁ, I., Obrázky z půdy
Dostupné: http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/czech/initiatives/tommy.asp
(ověřeno 29. 5. 2015)

DVOŘÁKOVÁ, I., Razie na gymnáziu v Roudnici – metodický model
Dostupné: http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=522%3Arazie-na-gymnaziu-v-roudnici&catid=77%3Ametodicke-modely&Itemid=109
(ověřeno 29. 5. 2015)

DVOŘÁKOVÁ, I., Virtuální hospitace-Dějepis: Úvod do tématu šoa
Dostupné: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/9679/virtualni-hospitace-dejepis-uvod-do-tematu-soa.html/
(ověřeno 29. 5. 2015)

DVOŘÁKOVÁ, I., Ze školy do vězení – metodický model
Dostupné: http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=775%3Atext-1&catid=91%3Ametodicke-modely-ze-koly-do-vzeni&Itemid=109
(ověřeno 29. 5. 2015)

BENEŠ, Z., ERBENOVÁ, D., HES, M., MÄRC, J., VACHKOVÁ, I, VVBN – 20. století očima děvčat z pokoje 28 L410
Dostupné: http://vachek.cz/2014/02/10/vvbn/
(ověřeno 16. 9. 2019)